NIe łamcie sumień!

Nie dzielcie polskich domów!

Podpisz apel do Premiera Mateusza Morawieckiego przeciw uderzającemu w polskie rodziny przymusowi szczepień!

NIe łamcie sumień!

Nie dzielcie polskich domów!

Podpisz apel do Premiera Mateusza Morawieckiego przeciw uderzającemu w polskie rodziny przymusowi szczepień!

W obliczu wprowadzanego stopniowo obowiązku szczepień przeciwko tzw. koronawirusowi, Centrum Życia i Rodziny zdecydowanie sprzeciwia się uderzającej w polskie rodziny szczepionkowej segregacji.

Przyjęcie szczepionki jest sprawą indywidualnej decyzji, decyzji sumienia. Wprowadzenie obowiązku szczepień oznacza jego łamanie. Łamanie sumienia to łamanie godności ludzkiej, coś czego nie ma prawa robić żadna władza i żadne państwo.

Dlatego konsekwencją wprowadzenia obowiązku szczepień w takich okolicznościach jest poważny i głęboki podział społeczny, który w negatywny sposób dotknie polskie rodziny.

Prosimy o podpis pod apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego przeciw uderzającemu w polskie rodziny przymusowi szczepień!

przykładowe skutki
wprowadzenia obowiązku szczepień

Tysiące ojców, którzy są jedynymi żywicielami swoich rodzin, nie zgadzając się na przyjęcie szczepionki, mogą zostać z dnia na dzień pozbawieni pracy.

Bardzo częstą konsekwencją utraty pracy jest alkoholizm lub depresja skutkująca zerwaniem relacji z rodziną i przyjaciółmi.

Alkoholizm i nieporozumienia finansowe (np. wywołane brakiem zabezpieczenia finansowego przez ojca rodziny) stanowią razem prawie 1/4 przyczyn rozwodów w Polsce!

przykładowe skutki
wprowadzenia obowiązku szczepień

Tysiące ojców, którzy są jedynymi żywicielami swoich rodzin, nie zgadzając się na przyjęcie szczepionki, mogą zostać z dnia na dzień pozbawieni pracy.

Bardzo częstą konsekwencją utraty pracy jest alkoholizm lub depresja skutkująca zerwaniem relacji z rodziną i przyjaciółmi.

Alkoholizm i nieporozumienia finansowe (np. wywołane brakiem zabezpieczenia finansowego przez ojca rodziny) stanowią razem prawie 1/4 przyczyn rozwodów w Polsce!

apel do premiera
ws. zaniechania obowiązku szczepień

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Premier RP

DW: Sz. P. Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Premierze,

stanowczo sprzeciwiam się wprowadzonemu obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników służby zdrowia, a także zapowiadanemu wprowadzaniu tego obowiązku dla kolejnych grup zawodowych.

Szczepienia przeciw tzw. koronawirusowi wciąż budzą wiele wątpliwości w polskim społeczeństwie: miliony Polaków uważa szczepienie za niemoralne lub zagrażające ich zdrowiu.

Powodem takiego stanu jest przede wszystkim brak rzetelnej i publicznej debaty specjalistów, która przyniosłaby jednoznaczne odpowiedzi na temat skuteczności i etyczności szczepionek.

Dlatego w tej sytuacji uważam wprowadzanie obowiązku szczepień dla jakichkolwiek grup zawodowych za posunięcie wysoce nieetyczne i uderzające w miliony polskich rodzin!

Wskaźnik szczepień w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, co pomimo miesięcy zachęt do przyjęcia szczepionki, wskazuje, że Polacy nie zgodzą się na łamanie, czy też przebijanie ich sumień igłami strzykawek. W rezultacie kontynuacja tej agresywnej polityki szczepionkowej doprowadzi do ogromnego kryzysu:

  • w polskich rodzinach, gdzie miliony rodziców, a zwłaszcza ojców, może utracić pracę i możliwość kontynuowania jej w swoim zawodzie, co w dalszej konsekwencji często skutkuje depresją, alkoholizmem i rozpadem więzi rodzinnych;
  • w polskich szpitalach, gdzie, jak alarmują instytucje medyczne, już dziś brakuje wielu lekarzy-specjalistów i kadry pielęgniarskiej, co skutkuje zamykaniem kolejnych oddziałów;
  • w polskich szkołach, gdzie utrzymują się trudności z zapewnieniem kadry pedagogicznej o odpowiednich kwalifikacjach i, jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, w ponad 10% przypadków nie udało się zatrudnić nauczyciela do momentu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dlatego apeluję do Pana Premiera:

  • o organizację publicznej debaty eksperckiej w temacie skuteczności i skutków oraz etyczności szczepień;
  • o zaprzestanie procederu łamania sumień Polaków poprzez wprowadzanie obowiązkowych szczepień w jakichkolwiek grupach zawodowych!

W zeszłym roku w mediach społecznościowych podkreślał Pan z całą mocą, że „szczepionka będzie dobrowolna”. I tak powinno pozostać. Decyzja o przyjęciu szczepionki powinna być indywidualną decyzją każdego obywatela.

Liczę, że dotrzyma Pan słowa złożonego publicznie milionom polskich rodzin.

Z poważaniem

 

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 20845 osób!

Udostępnij na:

Facebook
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2024